Registracija vozila Beograd | Plaćanje putem administrativne zabrane

Na Tehničkim pregledima Sunce i u Agenciji Sunce troškove registracije vozila možete platiti administrativnom zabranom.

Mogućnost za ovakav vid plaćanja imaju:
- SVI STALNO ZAPOSLENI bez obzira na strukturu firme u kojoj rade. To znači da ako ste zaposleni u preduzetničkoj radnji, privatnom, društvenom ili državnom preduzeću možete kod nas registrovati auto administrativnom zabranom do 12 mesečnih rata, a jedini je uslov taj da ste zaposleni na neodređeno vreme(stalno zaposleni).
- SVI PENZIONERI bez obzira na godine starosti.

Procedura registracije administrativnom zabranonom - ZA ZAPOSLENE
- Kontaktirajte nas i mi ćemo vam tom prilikom poslatio na e-mail administrativnu zabranu koju vam popunjava i overi Vaše preduzeće. Prilikom slanja na e-mail mi vam šaljemo i primer ispravno popunjene administrativne zabrane, kako ne bi došlo do nekog propusta.
- Dolazite kod nas sa popunjenom i overenom administrativnom zabranom u dva(2) primerka. Kod nas potpisujete menicu i formular i ostavljate dokumenta za registraciju vozila.
- Procedura registracije vozila administrativnom zabranom traje od 30 do 60 minuta tako da najkasnije za sat vremena dolazite da preuzmete kompletno završenu registraciju. (registracionu nalepnicu ili tablice i saobraćajnu ako se vozilo registruje u MUP-u)

Procedura registracije administrativnom zabranom - ZA PENZIONERE
- Dođite na neki od naših Tehničkih pregleda ili u Agenciju. Tu ćete preuzeti formular administrativne zabrane(administrativna zabrana za penzionere je overena pečatom i iz tog razloga je ne možemo slati na e-mail). Formular nosite u Vaš PIO fond da vam ga popune i overe.
- Dalja procedura je ista kao i za zaposlene

Registracija vozila Beograd | Reference
Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Aik Banka Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Asecco Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Benu Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Mag Centar Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Antika Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Aik Banka Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Fashion Company Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate | Inoto Motors